Workshop `Lees je eigen jaarcijfers`

Heb je altijd al jouw eigen jaarcijfers of misschien die van anderen willen leren lezen. De samenhang en verbindingen zien. Het verhaal achter de cijfers ken jij al, maar ken je ook de “geheimen “ van jouw boekhouding? In een klein groep van maximaal 5 ondernemers bespreken we de jaarcijfers in 2½ uur bij mij aan de keukentafel.

Wanneer: woensdag 22 april 2015 of woensdag 20 mei 2015 van 19.30 tot 22.00

Waar: Bij mij op de Cornelis Trooststraat 8 III in Amsterdam

Prijs:  € 35,- excl. BTW incl. koffie en thee met iets lekkers

Aanmelden (maximaal 5 personen): Eefje Korsten, KZadvies@outlook.com of 06-12953239

Dit kan niet waar zijn…maar wat doe jij?

Met veel interesse heb ik het boek van Joris Luyendijk `Dit kan niet waar zijn` gelezen. Een interessante inkijk in het hart van de financiële wereld van Europa, The London City. Het is niet helemaal te vergelijken met de Amsterdamse Zuidas, maar er zijn ook overeenkomsten.

De belangrijkste boodschap die is blijven hangen is dat het naïef is om te denken dat de financiële crisis alleen maar ontstaan is omdat alle bankiers ‘graaiers’ zijn. Het systeem van de financiële wereld en zijn prikkels is ernstig verstoord. Je kan alle slechte mensen eruit halen en nieuwe `goede´ mensen er in zetten. Naar alle waarschijnlijkheid is het na verloop van tijd weer hetzelfde. Bepaalde gebruiken en mores zijn ingesleten. Daarnaast is de complexiteit zo groot dat nog  maar weinigen of niemand het overzicht nog heeft. Het kan ook alleen globaal aangepakt worden en niet nationaal. Kortom wat er in 2008 gebeurde kan zo weer gebeuren…..pffff geen fijne gedachte.

De toekomst van de banken is terug gaan naar de wortels. Transparant, authentiek en eenvoudig handelen. Banken moeten luisteren naar wat er leeft in de markt. Nederigheid betrachten. Ondernemerschap tonen en echte oplossingen aandragen. Transparant zijn, flexibel, open en meer maatschappelijk verantwoord- eerder maatschappelijk dienstbaar zijn. De essentie, la raison d’etre, van banken ligt in hun grote maatschappelijke nut. Door het organiseren en faciliteren van geldstromen zorgden ze voor veiligheid, of in elk geval reductie van onzekerheid, voor onderlinge steun in tijden van nood, voor een zorgeloos gevoel, voor rust. Dit is de laatste 20 jaar volledig uit het oog verloren. Geld blijft de smeerolie. Financiële instellingen kunnen zich nuttig maken bij het oplossen van de grote uitdagingen. Zorg, onderwijs, leefbaarheid en voedselvoorziening. Integer en gebaseerd op de reële economie. (bron: Adjiedj Bakas en Roger Peverelli). Maar dit vereist het veranderen van een hele branche, en dat zal voor de meeste van ons wellicht iets te hoog gegrepen zijn…maar je moet ergens beginnen…

Wat je zelf echter wel kunt doen is je eigen financiële huishouding begrijpen en goed in de gaten houden. Het is misschien niet je favoriete bezigheid, maar je hoeft er ook niet iedere dag mee bezig te zijn. Je kunt ook hulp inroepen als je dat nodig hebt, maar jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw eigen financiën. Als je weet wat je waard bent. Weet wat je wil. Begrijpt wat je gekocht hebt of hoe je het geregeld hebt voor nu en de toekomst ben je al minder kwetsbaar. Je kunt dit regelen met behulp van financiële producten of zonder. Hoe veel risico’s jij wilt of kan nemen. Hoeveel tijd je er zelf aan besteedt of het uitbesteedt. Dat zijn jouw eigen keuzes. Heb je zaken op een rijtje en de ‘graaiers’ hebben het nakijken. Wil je het er eens over hebben. Bel me….

Welk geldtype ben jij?

Het boek `Geld is niet waar het om draait` van Brent Kessel gaat ervan uit dat de manier waarop wij met geld omgaan geworteld is in onze vroegste ervaringen. Ook zijn wij geneigd steeds dezelfde inefficiënte gedragspatronen te herhalen. Die patronen zijn gegroepeerd aan de hand van acht financiële archetypen: diepgewortelde gedragspatronen en opvattingen ten aanzien van geld die ons ervan weerhouden om echt financieel vrij te zijn. Elk archetype heeft zijn eigen kracht en zwaktes. De meeste mensen vertonen een combinatie van een paar typen. De 8 archetypen zijn:

 8 Archetypen

 

Gevaren (negatieve aspecten) Kansen (positieve aspecten)
Bewaker Zorgen, angsten Alertheid, voorzichtigheid
Plezierzoeker Hedonisme, impulsiviteit Plezier, vreugde
Idealist Wantrouwen, aversie Visie, mededogen
Spaarder Hamstergedrag, gierigheid Zelfstandigheid, overvloed
Ster Pretenties, narcisme Leiderschap, stijl
Onschuldige Vermijdgedrag, hulpeloosheid Hoop, aanpassingsvermogen
Verzorger Zelfopoffering Empathie, generositeit
Imperium bouwer Hebzucht, dominant gedrag Innovatie, besluitvaardigheid

 

Als je deze link kopieert kun je de quiz zelf invullen (in het Engels). http://www.brentkessel.com/quiz/quiz.php?page=0 of google Brent Kessel quiz.

Niet geheel onverwacht komen er bij mij 3 typen uit. De spaarder, de bewaker en de plezierzoeker. De eerste 2 komen rechtstreeks voort uit mijn jeugd en opvoeding. De plezierzoeker heeft sinds een paar jaar meer de ruimte gekregen. In 2009 ben ik ernstig ziek geweest. Na mijn ziekte is er, naast de voorzichtigheid, zuinigheid en zelfstandigheid, ook iets in mij gekomen van `waarom wachten… ik leef nu!`. Of zoals een goede vriend altijd roept `je laatste hemd heeft geen zakken`. Dit klinkt misschien beetje morbide, maar ik was te veel aan het wachten tot later. Maar wanneer komt later eigenlijk? Ik ging dingen doen die ik al heel lang wilde doen. Een lange reis maken, leren schilderen, eindelijk naar New York. Veel reizen, nieuwe dingen leren en ontdekken, genieten. Op een bankrekening kun je nu eenmaal geen herinneringen zetten….

Het is grappig als je naar de mensen om je heen gaat kijken en ziet welke verschillen en overeenkomsten er zijn qua geldtypen. We hoeven en kunnen niet allemaal op elkaar lijken. Als we elkaar maar begrijpen in onze verschillende relaties. In onze liefde, familie, vriendschappen en zakelijke relaties. Geld kan een behoorlijk stoorzender zijn of worden. Geld brengt vaak een hoop emotie aan de oppervlakte. Een eerste stap om dat minder zo te laten zijn is dat je in ieder geval weet waar jij zelf vandaan komt. Hoe jij in elkaar zit als geldtype….

 

Hoe zit het met jouw geldprogrammering?

Ik heb me nooit zo echt gerealiseerd hoe je beïnvloed wordt door je ouders en de omgeving waar je in opgroeit, als het op geld aan komt. Er is blijkbaar sprake van een soort bewuste en onbewuste geldblauwdruk.

Ik ben opgegroeid in een sociaal centrum linkse, katholieke (maar niet heel erg) omgeving in het midden van het land en later in het gezellige zuiden. Dochter van een bankier. Een van de oude stempel en fervent aanhanger van het Raiffeissen gedachtegoed.  Een groot rechtvaardigheidsgevoel en wars van dikdoenerij, opscheppen en strooien met geld. Een intelligente belezen moeder die jong is gaan werken en is blijven werken gedurende de ietwat langdurige studie van haar man. Mijn vader die zijn boordje terug trekt en zegt “kijk eens groeit het op mijn rug ?”.Of mijn moeder die in de kledingwinkel zegt “oh dat maak ik zelf wel want dat vind ik te duur”. Opgroeien in de villawijk en dan ook van iedereen te horen krijgen, “oh jullie hebben zeker een zwembad”, “Nee, een vijver”, verdedigde ik me dan. Mijn studie betaald (Bedankt!) maar voor de extra’s moet je werken. Slechts enkele opmerkingen, zaken en gebeurtenissen die mijn blauwdruk hebben gevormd.

Deze blauwdruk wordt gevormd door  de informatie of “programmering” die je van jongs af aan mee krijgt. Bij de meeste mensen komt deze informatie van hun ouders, broers en zussen, vrienden, gezagsdragers, leraren, religieuze leiders, de media en de cultuur, om er maar een paar te noemen. Al deze verschillende informatiefiles vormen een patroon in jouw hoofd en vormen  de gedachten die jij over geld hebt. Bij deze gedachten horen weer gevoelens. Gevoelens leiden tot acties en acties leiden weer tot resultaten. Met deze resultaten leef jij dan weer…

Deze informatiefiles worden gevuld op 3 verschillende manieren:

  • Verbale programmering: Wat heb je gehoord toen je nog jong was?
  • Modelleren: Wat heb je gezien toen je klein was?
  • Specifieke gebeurtenissen: Wat heb je meegemaakt toen je jong was?

Bij Verbale programmering moet je denken aan uitspraken zoals:

Geld is de wortel van alle kwaad/Ik moet sparen voor de toekomst of mijn kinderen/Geld groeit niet aan de boom/Geld groeit niet op mijn rug (check!)/Geld geeft status/Geld geeft macht/Geld corrumpeert/Geld stinkt/Het is goed of slecht om heel veel winst te maken/ Voldoende geld geeft zekerheid/Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje/Hij kijkt niet op een dubbeltje/We moeten elke cent omdraaien/Het moet uit de lengte of uit de breedte komen/Geld moet rollen/Op je geld zitten/je mag geen geld verkwisten/Geld houdt de wereld draaiend/Voor een dubbeltje op de eerste rang/Kwaliteit kost geld/Een te hoge prijs betalen/ Over geld praat je niet/Koste wat het kost/Wie het kleine niet eert…/Geld beheerst je leven/Geld maakt niet gelukkig/ De kost gaat voor de baat uit/Eerst de lasten dan de lusten/ de rijken worden rijker en de armen worden armer/ rijken zijn gierig etc….

Je kunt er waarschijnlijk zelf ook nog een paar bedenken. Wat is jouw top 10?

En dan het modelleren. Hoewel de meesten van ons het niet zouden willen toegeven, zit er meer dan een greintje waarheid in het oude gezegde: “de appel valt niet ver van de boom”. Op het gebied van geld denken we over het algemeen als een of beide ouders en misschien zelfs als jouw grootouders. Wie is het bij jou? Vader? Moeder? Allebei?

Specifieke gebeurtenissen spreken redelijk voor zich. Wat heb jij meegemaakt? Pure armoede, faillissementen, vrienden en buren die elkaar helpen en geven, scheiding, onmetelijke rijkdom. Incidenten, mooie of minder mooie ervaringen die samenhangen met geld en de emoties die erbij horen.

Al deze dingen tezamen zorgen er nu vaak voor dat je doet wat je doet als het op geld aankomt. Of hoe je je voelt als je direct of zijdelings met geld of financiële transacties te maken hebt. Ik ben benieuwd tot welke conclusies jij komt….

Workshop `starten met je eigen onderneming`

Een eerste opstapje naar je eigen zelfstandige onderneming of praktijk. De belangrijke aandachtspunten in vogelvlucht. De mogelijkheid om jouw vragen te stellen…..

Wanneer: zaterdag 17 januari 2015 van 11.00 tot 13.00

Waar: Inner energy shop op de Cornelis Anthoniszstraat 46H in Amsterdam

Prijs: voor deze keer € 25,- excl. BTW

Aanmelden (maximaal 8 personen):

Wat is Geld?

Het is een noodzakelijk kwaad voor de een, een ruilmiddel of een absolute verslaving voor de ander.Sommigen verzuchten: “ Ik wou dat ik zonder kon”, en anderen kunnen er geen genoeg van krijgen.  “Geld bah”, gromt de een.  “Money makes the world go around, the world go around”, zingt weer een ander. Zoveel mensen, zoveel meningen…

Een interessante zienswijze vind ik dat geld staat voor vrijheid en integriteit. Geld staat synoniem voor vrij van zorgen, behoeften, honger en verveling. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. Op een bepaald subtiel niveau vertegenwoordigt elke financiële transactie integriteit. Als er, na het bepalen van de prijs, geld van eigenaar wisselt , staat dat voor integriteit: naar elkaar, binnen relaties en naar jezelf.

Heel vroeger konden we alleen maar goederen en diensten ruilen. Door de introductie van geld werd de wereld van geven en nemen verbreed. Het kweekte nieuwe verhoudingen tussen mensen en gaf een nieuwe dimensie aan het menselijke vermogen tot vrijheid. Door geld konden we veel meer kiezen en krijgen wat we wilden hebben. Geld creëerde een nieuwe grenzeloze wereld, een soort voorloper van internet. Een wereld die diep geworteld was in ons besef van eerlijkheid en wederkerigheid. Geld kan niet zonder integere relaties. Voor geld is een eerlijk handel een absolute voorwaarde. Meningsverschillen moeten opgelost kunnen worden en er moet op een uitgebalanceerde wijze aan de behoefte kunnen worden voldaan van de makers en leveranciers van producten/diensten en de kopers.

Natuurlijk is geld ook nauw verweven met een lastig onderwerp: Moreel gedrag in de maatschappij. Het lijdt geen twijfel dat er kwaadaardige, gefrustreerde mensen zijn en onpersoonlijke organisaties die op een schadelijke manier met geld omgaan. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met onze eigen integriteit? Doen ”zij” dingen die niet door de beugel kunnen, maar “wij” nooit? Of worden we gedwongen door ons werk of omstandigheden om dingen te doen die we niet willen doen? Begrijpen we zelf waarom we doen wat we doen en maakt dat bepaalde zaken wel OK? Ik denk dat we allemaal wel eens op of net over het randje heen gaan. Ik in ieder geval wel. De grote vraag is: Wat betekent geld voor jou en waar staat het voor in jouw leven?

Een nieuw jaar, een onbeschreven financieel blad….Ik wens jou veel voorspoed met integriteit!