Dit kan niet waar zijn…maar wat doe jij?

Met veel interesse heb ik het boek van Joris Luyendijk `Dit kan niet waar zijn` gelezen. Een interessante inkijk in het hart van de financiële wereld van Europa, The London City. Het is niet helemaal te vergelijken met de Amsterdamse Zuidas, maar er zijn ook overeenkomsten.

De belangrijkste boodschap die is blijven hangen is dat het naïef is om te denken dat de financiële crisis alleen maar ontstaan is omdat alle bankiers ‘graaiers’ zijn. Het systeem van de financiële wereld en zijn prikkels is ernstig verstoord. Je kan alle slechte mensen eruit halen en nieuwe `goede´ mensen er in zetten. Naar alle waarschijnlijkheid is het na verloop van tijd weer hetzelfde. Bepaalde gebruiken en mores zijn ingesleten. Daarnaast is de complexiteit zo groot dat nog  maar weinigen of niemand het overzicht nog heeft. Het kan ook alleen globaal aangepakt worden en niet nationaal. Kortom wat er in 2008 gebeurde kan zo weer gebeuren…..pffff geen fijne gedachte.

De toekomst van de banken is terug gaan naar de wortels. Transparant, authentiek en eenvoudig handelen. Banken moeten luisteren naar wat er leeft in de markt. Nederigheid betrachten. Ondernemerschap tonen en echte oplossingen aandragen. Transparant zijn, flexibel, open en meer maatschappelijk verantwoord- eerder maatschappelijk dienstbaar zijn. De essentie, la raison d’etre, van banken ligt in hun grote maatschappelijke nut. Door het organiseren en faciliteren van geldstromen zorgden ze voor veiligheid, of in elk geval reductie van onzekerheid, voor onderlinge steun in tijden van nood, voor een zorgeloos gevoel, voor rust. Dit is de laatste 20 jaar volledig uit het oog verloren. Geld blijft de smeerolie. Financiële instellingen kunnen zich nuttig maken bij het oplossen van de grote uitdagingen. Zorg, onderwijs, leefbaarheid en voedselvoorziening. Integer en gebaseerd op de reële economie. (bron: Adjiedj Bakas en Roger Peverelli). Maar dit vereist het veranderen van een hele branche, en dat zal voor de meeste van ons wellicht iets te hoog gegrepen zijn…maar je moet ergens beginnen…

Wat je zelf echter wel kunt doen is je eigen financiële huishouding begrijpen en goed in de gaten houden. Het is misschien niet je favoriete bezigheid, maar je hoeft er ook niet iedere dag mee bezig te zijn. Je kunt ook hulp inroepen als je dat nodig hebt, maar jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw eigen financiën. Als je weet wat je waard bent. Weet wat je wil. Begrijpt wat je gekocht hebt of hoe je het geregeld hebt voor nu en de toekomst ben je al minder kwetsbaar. Je kunt dit regelen met behulp van financiële producten of zonder. Hoe veel risico’s jij wilt of kan nemen. Hoeveel tijd je er zelf aan besteedt of het uitbesteedt. Dat zijn jouw eigen keuzes. Heb je zaken op een rijtje en de ‘graaiers’ hebben het nakijken. Wil je het er eens over hebben. Bel me….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *